Wednesday, December 14, 2011

ampalaya


kung ang mukha mo
ay ampalaya
tiyak, hindi mo 
naranasang malamukot
ang mukha mo ng mga 
daliring kinutingting ni Belo
o, mamusarga kaya
ang nguso sa halik
ng ngusong
gawa ni Calayan
o, ma-blak ay 
sa suntok ng selos
ni Jinkee Pacquiao

Lalo ka pa kung 
di tumitibok ang
ang puso mo 
tiyak, di ka pa nakasakal
ng leeg
ng chicken joy
o mamaga ang pisngi mo
sa sampal
(take that! take that!)
o malasing
sa dalawang case  
ng Red Horse
o magtangkang tumalon
mula sa 2nd floor ng
Palma Hall sa UP
(walang pipigl! walang pipigil!
Aym warning yu!)

dahil nga
mukha kang
ampalaya, at
asa ka pang
maso-solb
ng botox
ang pileges
na kinahig ng 
mga buwitre

No comments:

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.