Friday, June 20, 2008

KAY EM

Ito ang simula
ng kagila-gilalas mong
paglalakbay.

Bangis
ng daan-taong pagdurusa,
asahang kaapihang babatak
sa himaymay ng bata mong kalamnan
sa landas na mapagpalaya:
bagkus, payapain ang daranasing kirot
sa mapagpalang haplos
ng mga tanod na kaluluwa.

Pagbagtas
sa gubat ng katotohana’y
sanga-sangang balatik ang naka-umang,
patibong sa iyo’y nag-aabang
daan-taon nang nakakasa:
bagkus, dagundong ng paa,
pitlag ng puso,
singasing ng diwa,
pag-ibayuhing handa
sa tuklaw ng panganib
at daluhong ng salot
sa kanan at kaliwa.

Kagila-gilalas
itong una mong hakbang,
manlalakbay:
ligaya’t ligalig itong sabay
sa paggulong ng
kasaysayan.

NAHIHIMBING

Huwag sanang pukawin

ang pusong nahihimbing
hayaan nang iduyan
sa ginaw ng dilim.

Huwag sanang malango

sa matamis na alak ng liwanag,
marahuyo ang puso sa bulaklak
na kandili ng iyong luha.

Huwag sanang madarang

sa nagbabaga mong puso
ang natutuyong sanga’t dahon
ng nasiphayo kong pagsuyo.

Huwag na sanang magdingas

ang apoy ng pag-ibig kong naapula’t
sindihan ang tanglaw sa mapanglaw
na daan ng naulilang ligaya.

Huwag sanang pukawin pa

kung sa paggising’y
di mabata ang dahas
ng mapagpalayang umaga.

BUWAN

Labis-labis
ang ginaw
ng iyong tampo-
gabi-gabi’y
nagdiriwang
ang mapanlinlang
sa sabog mong
liwanag:
sa kabilugan mo’y
naglulunoy sa
ligaya.

Palad mo’y hapis
sa pag-iisa,
di mapawi ng
hiram na sinag:
kumot ng lungkot -
walang saysay na
kalasag sa
haharaping
sumpang ligalig
ng karimlan.

Kaninong
diyos ipapalahaw
ang bahaw na tinig?
Ilang gabi pang
mapanglaw ang hahayaang
mapunit
bago dinggin ang
panalangin?
Maninimdim?
Mabubugnot?
Papalaot sa dusa,
takot?

Laslasin ang sinapupunan
ng gabi, buwan!
Iluwal ang silakbo
ng nagbabagang
umaga!

PAG-IBIG?

isang malikmata,
may lambong: mapanglaw
na ulap--hadlang sa liwanag

umagang kay lamig,
agawang siphayo’t galak
sa bagong usbong na pangarap

nakadadarang na araw
ng pag-asa – nagbabagang punyal:
handang itarak sa dibdib

luha ng dapithapon,
dilig sa damdaming mayabong,
o, supling ng puso’y pipitlag!

diwata ng kaakuhan,
sa paglipad, kikislapkislap:
aalitaptap sa daan ng mga pangarap

kutitap, tanglaw sa aking karimlan!
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.