Tuesday, November 25, 2008

TURO NI TATAY

Sige, anak, palawakin ang bayan 
ng iyong kamalayan at sa iyong
pakikipagsapalara’y wag kalimutan
ang ibig sabihin ng Mag-anak – 
Ina, Ama, Anak - bantayog ng lipunan 
na kay hirap itaguyod sa gitna ng daluyong
ng kasalukuyan. Isa pa’y Kaibigan
pagkakaisa ng isa o dalawa o ng
maraming pinag-uugnay ng
pag-unawa, kayrami nang nalaglag sa
kaniyang matarik na tanggulan at panukat.

O, alam mo na ito: Katapatan.
Nakilatis mo na ang kinang nitong angkin,
may ihip ng mahiwagang hanging
mag-aangat sa kanilang paningin, (ito ba
ang ibig mong kamtin?), kislap na palatandaan
ng dangal na kayang dalhin hanggang libingan.
O Pagmamahal, walang pagtatangi, ni pasubali
walang lunggati, o walang hanggang ngiting
papawi sa kanilang kaluluwa bagamat bungi.
Kalinga, isa pa. Pagtatanging walang
sawa: tulad ng kay Ama, Ina, Kapatid, Kapitbahay,
Kasintahan o Bayan. Lalo ang Pangarap: pangkaraniwan
sa iyo ang gawaing ito, anak. Maglakbay maghapon, umani ng
aral sa nakaraan, liparin ang alapaap
ng kinabukasan, mapuyos ikampay ang bagwis
umuusok sa tuling paghabol sa umaalagwang
pangako ng bukas. At Pangako, hindi mapapako,
ng talino, lakas, galing na pinapanday ng
pag-aaral sa pag-gaod at pagsalungat sa mapusok
na agos ng buhay.

At kung sakaling may hiwagang ika'y mahagkan,
sa lasa ko anak, supling nito’y katotohanang
pamana mo sa kinabukasan.

Saturday, November 22, 2008

PAUDLOT-UDLOT NA KATAHIMIKAN

…maawa na po kayo…‘indi ko po alam!
ser…’ala po ako’ng alam sa tinatanong n’yo…

…wag po! ‘indi po ko enpi-ey!
‘di ko po ‘lam kung s’an si kuya!

… ‘di a-ko maka-inga….
tama na po…maawa kayo…

… ‘di ko po ‘lam kung enpi-ey si Kuya
magsasaka po ako…pati si tatay po ….
si nanay…naggugulay…pawalan na po ninyo ako.
pawalan ninyo si Nanay, nagluluto lang siya sa bahay…
si kuya basta na lang nawala isang araw nang
salakayin nyo’ng kubo namin…tanda nyo yun?

…matagal na syang wala sa amin
walong taon na po iyon…

…wag po! wag po! wag po!
wag nyong pong bunutin ang kuko ko!
…maawa po kayo…. inang tulungan mo ‘ko!
….tatang! kuya, pakita ka na!

…opo! opo! opo! opo! opo!
…inaamin ko na po…enpi-ey si kuya…pati ako
enpi-ey po ako po. opo! opo! opo!
pati tatay ko…nanay ko…
ate ko…tiya ko… si bunso…opo
Tatlong taon lang siya pero enpiey na rin…

…opo! baril ko ‘yan…bigay ni kumander…ah…ah…
Joc…jocjoc…opo…inaamin ko ako nga po ang rumatrat
sa komboy nyo nung isang taon….
kasama ko si kuya? opo! opo! Kasama sya…
siya po’ng kumalabit sa gatilyo…opo, pero…pero, ako po
ang may hawak sa garand…a…armalayt?
ah, opo…armalayt ang tawag dyan sa hawak nyo, ser...

…tama no po ser, inamin ko na ser…
ser, ako nga’ng pumatay…pinugot ko’ng
ulo nya…tinusta ko’ng tenga, kinain ko…
pinako ko sya sa puno ng nyug…
…binuhusan ko ng gasoline, sinindihan ko
…para wag tularan ng kabataang tulad ko, ser
opo, ser, tama kayo…nagsisigaw nga sya
tinatawag lahat ng ninuno nya…nakakatuwa, ser?
ah…ah…opo ser, sumakit nga ang tiyan ko
sa katatawa…

Opo…Inaaamin ko lahat, ser…
wag nyo na akong pahirapan…ser…
ser…ina-a-amin ko …pi-natay ko rin si
Boni-facio, Ri-zal, Nin-oy…

ser? ser? wag wag wag wa-wa-wa-wag ser!
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.