Monday, October 10, 2011

Barya

Malayo ang nilalakbay pagulong-gulong
Sa gapak na palad - tulad ng mga kalye sa
Bayan at lunsod ng ating damdamin.

Pagtugpa iyon sa pagitan ng mga gusali at
Kanal, giba-giba animo pulubing lupasay
sa daang Kalayaan Avenue. Parang bolitas ng

lagas na rosaryo ng deboto sa Baclaran sa
kaniyang pag-usad sa imburnal ng Pasay.
Dala ng kapalaran sa sipa ng mga hubad na

paa, tsinelas, sapatos na kunwa’y katuwang
sa lakaring walang katapusan. At ngayon, walang
pakiramdam sa walang patlang na pag-urirat

ng putik at alikabok: ano’ng saysay ng pagitiiis;
ano’ng saysay ng pagwawalang-bahala sa
sa mantsang nakulapol sa mukha, nagkukubli

sa tunay na ikaw – lamog na lamog ngunit
nanatiling makinang - limang sentimong
halaga ngunit ikaw na ikaw na ikaw.

Saturday, October 8, 2011

Alon

alun-alon ang mahabang buhok,
tulad niya - alun-along saya at lungkot,
ligalig at pag-ibig. pagulong-gulong
sa dalampasigan, pasaway,
mapaghamon ang hampas
sa buhangin at bato…animo,
halakhak ng tagumpay -
paghamak? paglibak?
magiliw na pakiusap?
sa kaniya na humahatak
papalaot duon sa pusodsingasing ng tubig-alat
paulit-ulit animo seremonya
ng walang katapusang litanya …
na pagbigyan ang hiling
na buksan ang mata,
na mabanaag ang pangarap,
na mangarap ng simula,
na sinimulan ay magwakas
hanggang panawan ng halakhak,
o alun-along saya at lungkot,
o alun-along ligalig at pagibigsa buhangin payapang
hihimlay at duon,
limiin ng matamis na ngiti
ang binunong panahong
magpati-anod sa daloy,
pag tastas sa hiwaga
ng mga alimpuyo,
pag-alimura sa mukha
ng kilabot na sigwa…
at pagsuko: hayaan
iduyan sa alun-along
kapayapaan ang katawan,
ipalaot sa pinagmulan
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.