Friday, October 17, 2008

TAKOT

Natatakot siya sa kahirapan.
Takot siya sa halimaw sa labas
ng apartment nyang maaliwalas.
Pag-yapak pa lang sa lansangan
ilag na sa mukha nitong hantad -
mabalasik na mata’y
sumusubaybay sa bawat kibot
galaw na masalimuot 
sa eskinita ng buhay niyang ayos:
pulubing amoy-asupre
karga ang basahang sanggol
walang ulirat sa tulog- benadryl
naka-Nike’ng sungkit-dukot;
astig na kikil-boys; isnats ng bag, alahas,
Robin Padilla ang tikas, may silat
na pitaka, sanggol malas naipulas...
Ay! Bata na-isnats…”wag naman sana
ang aking anak!”

Natatakot sya sa kahirapan.
Banta ito sa magarang buhay -
ang malalagkit na daliri
nitong pupulupot sa binti
ng kyut na panganay, hatak
palubog sa lalim ng burak….Ay!
“…wag na wag wag na wag
mahawakan ang aking anak!”
Pagsusumamo’y wag wag wag
sanang humulagpos sa yakap
at madapurak ng malansang kamay,
makaladkad sa alikabok,
ibusabos sa panlilimos. Ay!
O, anihin ang puso, bato, atay,
ala-piyesa ng kotseng katay,
panustos sa mauutas na buhay
ng kung sinong di hikahos…sa Hongkong,
Paris, o New York o Dubai?

Takot sya sa kahirapan
ngunit puso’y may tibok ng habag.
Paano o kanino di nya tiyak -
tunay na di alam ang kalam
ng sa maghapo'y hirap
sa pag-apuhap ng gatas, bigas -
ng mag-anak sa bahay na
kariton sa kanto ng v. luna,
sa sanggol at inang may tawnhaws
sa island sa EDSA
sa mga batang naglisaw
sa malapad na agaham road
sa pulutong singhot-rugby
sa ilalim ng tulay sa west qc
sa kanilang tulo- uhog pwet-bantot
sa underpass quiapo manila
sa sanggol na kumakahol
sa ubong-tosperina sa cambridge, cubao?
mahirap o isang pagpapanggap
ni kulas kulasa tomas tomasa
walang kwarta, tamad magbanat
ng burat nila, hahaha “lahat sila’y
dapat lang masamantala”?

Takot siya sa kahirapan
ngunit ina ring may pag-unawa
sa isang inang nagmamakaawa. 
Ngunit paano matukoy ang totoo 
sa batang tulog- kalong nito?
”Ano muna ang kahirapan
bago amot na barya’y
pakawalan” Galing ito kung saan? 
Kulang sa materyal na bagay?
o usaping ispritwal? O lalang ng libo
libong henerasyon sa buong mundo
mula sa libag sa alak-alakan ng paslit sa imburnal,
animo mapa ng kahirapan – may krokis
ng direksyon tungo sa mabahong pinagmulan?

Takot siya sa kahirapan
Paano nga pipigilan ang pagsakmal ng halimaw
kung takot ka sa di mo alam?

Monday, October 6, 2008

LIYAG

alalay,

wag magmadali,

habol kaya

ng pighati?

hinay-hinay

dahandaha’ng takbo,

hawak kita --

limot mo?

o! ngiti’y

simangot na sukli,

kumukulili kaya’y ano?

ibig ba'ng tumili?

bagalan,

bilisan kung bilisan.

wag kalimutan - sandali!

kasama mo kahit saan:

ako! ako!

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.