Sunday, May 11, 2008

OONA, 8 BUWANG GULANG

may kagat na sa buhay si Oona
matalim na ngipin tumutubo, dalawa
piglas palabas sa gilagid na bata
sarap pangkagat sa gulay karne isda
lalo sa mapang-api kay Inang Laya!

hala! handa Mundo sa kagat ni Oona!

Sunday, May 4, 2008

BITAG NG PANGARAP

1
pahiyas,
kaakit-akit,
sa bintana’y nakalawit
masalimuot
ang kaayusang
 sigay, kapis
pinagsugpung
ng hiling na lihim
tanging ikaw lamang
ang nakababatid -
ganda’y nag-aanyaya
sa pangarap na dala
ng maalinsangang hanging
magpatihulog sa
sa bitag na kasa.

2
kakaibang tunog!
nagpupuyos
ang pingkiang
kapis at sigay!
kapagkuwa’y
malayang indayog
sa malamyos na simoy
ng mga pangarap,
paindak-indak,
paiwas-iwas, pumipiglas
malaglag sa bitag
na sa hinagpis lala .

3
may hiwaga
sa ihip ng
maaalinsangang hangin.
kalansing ng kapis at sigay
ay bahaw na daing,
palahaw ng nagmaliw
na ligaya, ligalig 
na pagsusumamo
ng hiling,
lihim.

Thursday, May 1, 2008

AKO

ako

ang
ligaya’t
ligalig

kapayapaa’t
sigwa

dusa’t
pag -asa

kapahamaka’t
kaligtasa’y

ako

ang
bangis ng
panganib

kandungan ng
pag-ibig

himlayan ng
kabiguan

piging ng
tagumpay’y

ako

ang
buhay
at
kamataya’y


ako:

diyos!

KAKAIBANG TAG-ULAN SA BUNDOK SIALDANG


kakaiba ang tag-ulan ngayon
sa Bundok Sialdang:
singaw ng darang na lupa’y
alimuom ng batis na tigang;
taghoy na ulinig ay dalisdis ng
tubig sa dibdib ng gubat,
ligalig sa singhap ng
sanga’t dahong uhaw
sa kapayapaan.

dalang daing ng hangi’y
ngitngit ng muhi sa dibdib.

may hinagpis sa tunog ng halik
ng maitim na ulap sa labi ng bundok
saliw sa matalas na kidlat at kulog -
animo’y alingawngaw
ng banta ng mga mapagsamantala:
“Busbusin ang kabundukan!
Laslasin ang sinapupunan!.”

Balisa ang tag-ulan ngayon
sa Bundok Sialdang:
ragasa ng tubig sa Mag-Asawang Ilog
ay may anyayang pakinggan
ang bulong ng agos -
babala sa mga mapansalaula:
“Ormoc… Real.. Guinsaugon.”

KAAYUSAN SA SIGALOT AYON SA TEORYA NI LORENZ

mainam na pansaka
ang sandatang Barret M468 –
punglo’y binhing itatanim
sa katawang-lupa
ng mandirigma:
sa paglugmok
likha’y alun-along singsing
ng kapahamakang hasik ay lagim;
sigwang lunsad ay
tunggaliang kidlat at kulog –
matulig na pagbubunyi sa
pagsibol ng Unos!

ano’ng lakas ang pipigil
sa bahang alimpuyo’y sigalot -
lulunod sa sakahang
kandili ng gapak na palad?

mainam na binhi
ang punglo ng Barret M468 –
suhay niyang palay’y yuyukod sa
daliring pipisil sa gatilyo:
pagputok,
hudyat sa pagbangon
ng bagong mandirigma!
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.